HM Petrol sipanje goriva

Benzinska pumpa HM Petrol

Benzinska pumpa HM Petrol s kompletnom ponudom motornih benzina, dizelskih goriva te ukapljenog naftnog plina za automobile (LPG).

Na benzinskoj pumpi HM Petrol u ponudi će biti visokokvalitetna benzinska i dizelska goriva koja su u skladu sa europskim direktivama i normama o kvaliteti goriva.